در امدی بر چیستی فلسفه اسلامی( مقدمه این کتاب)
39 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب که با مقدمه تفصیلی بنده همراه است در اصل مجموعه مصاحبه هایی است که با صاحب نظران فلسفه اسلامی انجام شده در باب این که فلسفه اسلامی چیست و به چه اعتباری آن را اسلامی می نامیم. آیه الله جوادی آملی، دکتر دینانی، ایه الله علی عابدی شاهرودی، دکتر اعوانی، استاد عبودیت، استاد فیاضی، استاد سیدان، استاد پزدان پناه، استاد میر باقری، در این مصاحبه ها به طرح دیدگاه خود پرداخته اند.