کواین و علوم انسانی- اسلامی
46 بازدید
محل نشر: سومین همایش اندیشه دینی- سال1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کواین یک فیلسوف تحلیلی امریکایی است که اعتقادی به دین ندارد اما از مبانی او می توان راهی برای رسیدن به علم دینی استنباط کرد