1- شرایط معرفتی و اخلاقی تفکر انتقادی،
46 بازدید
محل نشر: پانزدهمین همایش صدرا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بعضی از شرایط تفکر اننقادی اشاره شده است