تاملی بر اثبات تناسخ بر اساس وحدت خاطرات
48 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه نوین دینی شماره21
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به این مطب پرداخته شده است که ایا کسانی که می گویند می توانند زندگی گذشته خود را به یاد آورند می توان به سخن آنان برای اثبات تناسخ مدد جست یا خیر