تفسیر ریشه ای
55 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در حوزه معنا در اندیشه یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر است